Storno

Budete-li chtít přihlášku na tábor u nás stornovat, prosíme o to, mějte takové úmysly opravdu jen z vážných důvodů,  zvláště pozdní storna jsou pro náš rozpočet vzhledem k omezenému počtu dětí velmi nepříjemná. Storno poplatky jsou u nás vyjádřením vzájemné důvěry, tedy dobrovolné. Zaplacené zálohy jinak vracíme v plné výši. Mnohé díky.


.